γεωργιοσ θεοδωροσ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2643022402
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: 2105235400 - 2105233999

Ανατροφοδότηση