ΔΡΥΜΟΣ

2014-05-10 00:30

Γιατί δεν προχώρησε το αλιευτικό καταφύγιο;

Η περίφημη πλατεία ήταν δημοπρατημένη από τον πρώην δήμο Ανακτορίου, γιατί δεν την φτιάξανε;

Μήπως δεν φτιάξανε τίποτα και στο Δρυμό, επειδή ψηφίζει Αποστολάκη;