Επικοινωνία

2014-05-04 16:29

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2643022402
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: 2105235400 - 2105233999